Rửa tay thật sạch bằng xà bông diệt khuẩn hoặc cồn 75 độ