Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAROMI

Nhà máy: Đường Hòn Tàu, TDP Thuận An, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: (+84) 0988.846.044

Văn phòng đại diện: Số 10 đường Bùi Công Trừng, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 0987.766.478

Facebookfacebook.com/caromi.vn