Phở sắn được phơi dưới ánh nắng chói chang của miền trung