Liên hệ

Địa chỉ:  Lô 53  B1/42, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: +84 987.766.478
Facebookfacebook.com/caromi.vn